Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Alternatieve leercontext


Alternatieve leercontext is leren buiten de academie. Voor een deel van je opleiding (bijvoorbeeld een bepaald vak) volg je - onder voorwaarden - de lessen niet in de academie, maar doe je buiten de academie ervaring op. Dat kan bijvoorbeeld in een harmonieorkest, een fanfare, een koor. Leren in een alternatieve context is geen vrijstelling. De academie evalueert wat en hoe je leert, ook buiten de academie.

De leerling legt zijn vraag ten laatste op 25 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin de leerling de alternatieve leercontext wil toepassen voor aan de directeur (zie ook schoolreglement p. 14) .

Voor het schooljaar 2023 - 2024 heeft de academie een overeenkomst voor alternatieve leercontext (ALC) met de volgende verenigingen:

  • Jeugdkoor Cantamico Grimbergen - Contact jeko.cantamico@gmail.com
  • Harmonie Feniksorkest Grimbergen - Website
  • Harmonie Sint-Cecilia Humbeek - Website
  • K.M. De Rochusvrienden Beigem - Website
  • K.F. De Moedige Vrienden Borgt - Website