Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Algemeen Pedagogisch Project


De Gemeentelijke Academie Grimbergen (GAG), wil de leerling een kwaliteitsvolle artistieke opleiding aanbieden, waarin de ‘groeps’-geest de rode draad zal vormen door de jaren heen.

De Gemeentelijke Academie Grimbergen biedt het spectrum van podiumkunsten aan. In de disciplines Muziek, Woord en Dans tracht het team van gedreven leerkrachten – kunstenaars, volwaardig onderwijs te verstrekken aan jongeren vanaf 6 jaar alsook aan volwassenen.

Deze unieke onderwijsvorm moet zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk gemaakt worden voor alle geledingen van de bevolking van Grimbergen alsook voor leerlingen buiten de gemeentegrens, ongeacht hun talent, afkomst of culturele achtergrond.

De Gemeentelijke Academie Grimbergen stelt zich tot doel iedereen aan te spreken op creatief, esthetisch, lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal vlak.

Individuele vaardigheden zijn belangrijk, maar nog belangrijker is het functioneren in groep. De meerwaarde van het leren samenwerken in een ensemble, zowel binnen Muziek, Woord als Dans, is een basisprincipe waar het team van leerkrachten enorm hard in gelooft. Zelfontwikkeling, sociale vaardigheden, je verantwoordelijkheid durven opnemen binnen een groep zijn dan ook zeer sterke kenmerken. De visie om individuele vakken af te stemmen op de ensembles en vice versa geeft het team de mogelijkheid om alle leerlingen hun specifieke talenten te laten bovendrijven. Het proces om ‘samen’ tot een afgewerkt product te komen is dan ook een belangrijk aandachtspunt waarover het team zal waken en dit over de drie disciplines heen, zodat de leerling een ruimer artistiek beeld aangeboden krijgt dat verder reikt dan zijn/haar eigen opleiding.

Het ‘overbodig’ maken van de leerkracht, zodat de leerling in de loop van de opleiding voldoende tools aangereikt krijgt om na zijn afstuderen zelfstandig verder zijn talenten te kunnen ontplooien, is een visie waar de Gemeentelijke Academie Grimbergen in gelooft.

Elke leerling heeft recht op les op het hoogste niveau en dit alles binnen zijn eigen mogelijkheden. De Academie zal kwalitatief onderwijs leveren, dat aangepast is aan de huidige tijdsgeest en waarin het aanreiken van een technische en artistieke basis de fundamenten kunnen vormen van een eigen ‘smaak’ en ‘taal’. Dialoog en respect, zowel tussen leerling-leerkracht als tussen leerling-leerling, zullen belangrijke pijlers vormen in het bereiken van dynamische lesmethodes waarin een goede verhouding zal ontstaan tussen leerkracht en leerling om tot een optimale artistieke benadering te komen van alle doelstellingen binnen de Academie.

De Gemeentelijke Academie Grimbergen is geen eiland, maar engageert zich voor tal van socio-culturele activiteiten binnen de Gemeente Grimbergen. Op deze wijze zetten we onze leerlingen actief aan tot het bijwonen van kunstevenementen allerhande en voeden we hen op tot een kunstminnend publiek. Onze bekendheid danken we dan ook aan de samenwerking met lokale verenigingen, het Cultuurcentrum van Strombeek alsook het basisonderwijs. Ook voor initiatieven voor het goede doel zal deze Academie zich inzetten, zodanig de leerling bewust te maken van maatschappelijke aandachtspunten.

Download als pdf