Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

GAG LOGO Algemeen Pedagogisch Project


De Gemeentelijke Academie Grimbergen (GAG) wil de leerling een kwaliteitsvolle artistieke opleiding aanbieden, waarbij de groepsgeest de rode draad zal vormen door de jaren heen.

De Gemeentelijke Academie Grimbergen biedt het volledige spectrum van podiumkunsten aan. Binnen de disciplines Muziek, Woord en Dans tracht een team van gedreven leerkrachten – kunstenaars volwaardig onderwijs te verstrekken aan jongeren (vanaf 6 jaar) en volwassenen.

Deze unieke onderwijsvorm moet zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden voor alle geledingen van de bevolking van Grimbergen alsook voor leerlingen buiten de gemeentegrens, ongeacht hun talent, afkomst of culturele achtergrond.

De Gemeentelijke Academie Grimbergen stelt zich tot doel iedereen aan te spreken op creatief, esthetisch, lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal vlak.

Het functioneren in groep staat centraal tijdens de opleiding. De meerwaarde van het leren samenwerken in een ensemble, zowel binnen Muziek, Woord als Dans, is een basisprincipe waarin het team van leerkrachten enorm hard gelooft. Zelfontwikkeling, sociale vaardigheden, je verantwoordelijkheid durven opnemen binnen een groep zijn dan ook belangrijke kenmerken. De visie om de individuele vakken en ensembles af te stemmen op elkaar, geeft het team de mogelijkheid om alle leerlingen hun specifieke talenten maximaal te laten ontwikkelen. Het proces om ‘samen’ tot een afgewerkt product te komen is dan ook een essentieel aandachtspunt over de drie disciplines heen, in de hoop zo de leerling een ruimer artistiek beeld aan te bieden dat verder reikt dan de eigen opleiding.

De academie ambieert kwalitatief onderwijs op het hoogste niveau, aangepast aan de huidige tijdsgeest en de mogelijkheden van elke leerling. De aangereikte technische en artistieke basis vormen de fundamenten voor het ontwikkelen van een eigen ‘smaak’ en ‘taal’. Hierdoor verzamelt de leerling voldoende vaardigheden om ook na het afstuderen zelfstandig verder zijn talenten te kunnen ontplooien.

Dialoog en respect, zowel tussen leerling-leerkracht als tussen leerling-leerling, maken dynamische lesmethodes mogelijk om zo tot een optimale artistieke benadering te komen van alle doelstellingen binnen de academie.

De Gemeentelijke Academie Grimbergen engageert zich voor tal van socio-culturele activiteiten binnen de gemeente Grimbergen. Op deze wijze zetten we onze leerlingen actief aan tot het bijwonen van allerhande kunstevenementen en vormen we hen tot een kunstminnend publiek. Onze bekendheid danken we dan ook aan de samenwerking met lokale verenigingen, het Cultuurcentrum van Strombeek alsook het basisonderwijs. De academie zet zich ook regelmatig in voor goede doelen, zodoende de leerling bewust te maken van verscheidene maatschappelijke aandachtspunten.

Download als pdf 140kb