Academie Grimbergen, meer mogelijk dan ooit.

Top

GAG LOGO Inschrijven


Herinschrijvingen vanaf 01/06/2023 om 8.00 uur

 • Hoe ga je te werk? (instructies ook te vinden op www.academiegrimbergen.be/dko3)
  • Je surft naar https://mijnacademie.be/academiegrimbergen en logt in met je persoonlijke account. Bij herinschrijving gebruik je hetzelfde account als de vorige jaren. Alleen op die manier krijg je een voorstel te zien dat het vervolg is op je huidige opleiding.
  • Je beantwoordt de vragen en krijgt dan de voorstel(len) te zien. Indien je graag een afwijkende inschrijving wil of indien het voorstel dat er verschijnt niet zou kloppen, gelieve dan een mailtje te sturen naar secretariaat@academiegrimbergen.be
 • Op het einde van deze online inschrijving kan er enkel via homebanking betaald worden.
 • Een leerling is pas officieel ingeschreven als het inschrijvingsgeld daadwerkelijk op de rekening van de academie is terechtgekomen.
 • De datum van inschrijving/betaling is belangrijk als we moeten rekening houden met cursussen die een beperkte capaciteit omvatten en ook voor de aanvragen tweede instrumenten.
 • Tweede instrumenten: je aanvraag indienen via het daarvoor voorziene invuldocument dat je kan terugvinden op onze website. (Ook alle leerlingen die in schooljaar 2022-2023 reeds een tweede instrument volgden, dienen opnieuw dit document in te vullen. Leerlingen die hun aanvraag voor tweede instrument niet voor 30 juni hebben ingediend/doorgestuurd, verliezen hun voorrang.)
 • Einddatum van inschrijving is uiterlijk 27/09/2023.

Nieuwe inschrijvingen vanaf 01/06/2023 om 8.00 uur

 • Hoe ga je te werk? (instructies ook te vinden op www.academiegrimbergen.be/dko3)
  • Je maakt een account aan op https://mijnacademie.be/academiegrimbergen en krijgt daarvan een bevestigingsmail.
  • Je logt opnieuw aan en voegt een leerling (naam en voornaam, gegevens, enz...) toe
  • Je beantwoordt de vragen en krijgt dan de voorstellen op basis van de leeftijden te zien. Indien je graag een afwijkende inschrijving wil of indien het voorstel dat er verschijnt niet zou kloppen, gelieve dan een mailtje te sturen naar secretariaat@academiegrimbergen.be
 • Wanneer een gezin reeds beschikt over een account, kan hier een nieuwe leerling binnen hetzelfde gezin aan toegevoegd worden.
 • Voor nieuwe leerlingen Muziek van 6,7 en 8 jaar, kan er nog geen instrument gekozen worden bij inschrijving. Deze kinderen worden uitgenodigd op een instrumentenvoorstelling waarna ze hun instrumentkeuze kunnen doorgeven aan het secretariaat. Enkel wanneer het inschrijvingsgeld volledig is betaald, worden de gegevens van de leerling doorgegeven aan de leraar van het gekozen instrument, om een concreet lesuur af te spreken.

Aandacht!

 • Inschrijvingen dienen online te gebeuren.
 • Indien het voorstel, voor het schooljaar 2023-2024, dat na het inloggen verschijnt, inhoudelijk niet overeenstemt met de vooropgestelde keuze van de leerling, dan kunnen medewerkers van de academie telefonisch hulp bieden tijdens de openingsuren van het secretariaat.
 • In hoogst uitzonderlijke gevallen, kan er geopteerd worden om, na afspraak, een fysieke inschrijving te laten plaatsvinden.

Inschrijvingsgelden

 • € 91 voor leerlingen jonger dan 18 jaar (en dit op 31/12) en dit per domein (muziek / woordkunst-drama / dans / domeinoverschrijdende initiatie)
 • € 168 voor leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar
 • € 382 voor leerlingen vanaf 25 jaar

Inbegrepen:

 • € 5 bijdrage reproductierecht Semu
 • € 5 lidkaart Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen met 5 gratis voorstellingen

Gemeentelijke toeslag voor leerlingen 6-7 jaar in de 1ste graad muziek (instrumentinitiatie)

 • € 75 (inwoner van groot-Grimbergen)
 • € 125 (niet-inwoner groot-Grimbergen)

Verminderde tarieven

 • € 64 vanaf een tweede gezinslid jonger dan 18 jaar waarvan reeds 1 gezinslid is ingeschreven.
 • € 54 voor leerlingen jonger dan 18 jaar die zich inschrijven voor een tweede domein.
 • € 168 voor volwassen leerlingen boven 25 jaar omwille van sociale factoren (meer details in dit document).

Aanvraag voor vermindering

 • In het nieuwe inschrijvingssysteem zullen automatisch kortingen verrekend worden:
  • Indien er meerdere leden van hetzelfde gezin zich inschrijven.
  • Indien er meerdere domeinen worden gevolgd.
 • Verminderingen waarvoor we attesten nodig hebben kunnen we helaas nog niet toestaan. Leerlingen dienen eerst het volledige inschrijvingsgeld te betalen en nadien terugstorting aan te vragen wanneer het correcte attest ingediend wordt. Deze attesten kunnen wel dadelijk worden meegestuurd bij de online inschrijving
 • Zie academiereglement artikel 11 + 12 - Inschrijvingsgelden

Belangrijk

 • Uurroosters schooljaar 2023-2024: zie onze website menu > uurroosters.
 • De lessen kunnen pas gevolgd worden vanaf het moment dat het inschrijvingsgeld op onze rekening staat.
 • Alle vragen i.v.m. wijzigingen van klas, leerkracht, instrument, … moeten aangevraagd worden aan de directie via bart.stevens@academiegrimbergen.be en kunnen pas in voege treden na diens goedkeuring.
 • Diploma’s kunnen op een later meegedeelde datum afgehaald worden op het secretariaat te Grimbergen.

Vragen?

Vragen kunnen altijd gesteld worden, een oplossing geven wij jullie altijd! secretariaat@academiegrimbergen.be