de
academie
verandert

Gemeentelijke Academie Grimbergen

AGENDA Facebook YouTube Instagram Foto's Nieuwsbrief

Woord


Je droomt er soms van om op een podium te staan en een gedicht voor te dragen, een verhaal te vertellen of een toneelstuk op te voeren.  Je wil graag een goede stem en  een vlotte uitspraak, wat meer durf. Je verzint graag verhaaltjes en vindt het leuk om je te verkleden en anderen te ontroeren. Kom dan in onze academie spelen met taal, woorden, klanken,…

Wat houden de cursussen in:

Algemene verbale vorming

Hier leer je  natuurlijke spreektechniek  Je wordt je bewust van adem, stem, articulatie, uitspraak, expressie, lichaamshouding en lichaamstaal . Je leert genieten van het spreken en het spelen met taal.

Voordracht jongeren

In deze lessen leer je een tekst, poëzie en proza, ‘zeggen’ voor een publiek.
Er wordt gewerkt aan tekstanalyse en tekstinterpretatie,  inleving in de verbeeldings- en gevoelswereld van teksten en  tekstzegging met aandacht  voor stilte, ritme, klemtoon, spreekmelodie,en lichaamstaal.

Dramatische expressie/Toneel jongeren

In deze lessen staat het spelplezier centraal.  Dit is de plaats bij uitstek om je artistieke verbale mogelijkheden te trainen, om je expressie te ontwikkelen en te werken aan een wisselwerking tussen gesproken woord en lichaamstaal. Je werkt zowel met teksten als met improvisatie.

Verbale vorming volwassenen

Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan ademhaling, stemgebruik, articulatie, uitspraak, houding, lichaamstaal, expressie, overtuigingskracht, durf, improvisatie, presentatie.
Zowel de techniek van het spreken als speelsere geïntegreerde oefeningen komen aan bod.

Voordracht volwassenen

Hier zoeken we hoe je op een podium een tekst tot leven kunt brengen. Je  analyseert en interpreteert teksten.  Je leert omspringen met stilte, intonatie, ritme, klemtoon, melodie en met houding, lichaamstaal en mimiek.
Alle tekstgenres hebben hun plaats: verhalende teksten, gedichten, beschouwingen…

Toneel volwassenen

Hier worden samenspel en inzicht in situaties getraind door middel van improvisaties en oud en nieuw tekstmateriaal.
Verschillende facetten van acteren en theater maken komen aan bod : verbeelding,
inlevingsvermogen, lichaamstaal, ruimtegebruik, mise-en-scène, compositie, samenspel.

Welsprekendheid volwassenen

Deze cursus richt zich op spreekvormen waarbij de spreker zijn eigen verhaal zelf formuleert: een simpel dankwoord, een zakelijke speech, een standpunt verdedigen, een vergadering bijwonen of voorzitten, een interview afnemen,…
Je communicatieve vaardigheden worden getraind : inhoud, verwoording, spreekwijze , uitstraling.

Repertoirestudie

Vooral via bezoek aan theatervoorstellingen, poëzielezingen, tentoonstellingen rond literatuur, verteltheater,… maak je kennis met de boeiende wereld van literatuur, toneel en welsprekendheid. Je leert kritisch te kijken,  te luisteren, te lezen