de
academie
verandert

Gemeentelijke Academie Grimbergen

AGENDA Facebook YouTube Instagram Foto's Nieuwsbrief

Pedagogisch project

DOEL: Algemene uitgangspunten van de academie

Inleiding

de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Grimbergen heeft als DKO – instelling tot opdracht volwaardig onderwijs te verstrekken aan jongeren en volwassenen in de studierichtingen Muziek, Woord en Dans.

Deze unieke onderwijsvorm moet zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk gemaakt worden voor de bevolking van de gemeente waarin de academie zich profileert, te weten Grimbergen, en de deelgemeenten Strombeek en Humbeek. Ook leerlingen buiten deze gemeentegrens zijn uiteraard meer dan welkom.

De Gemeentelijke Academie stelt zich tot doel jongeren en volwassenen aan te spreken op creatief, esthetisch, lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal vlak.

Het is evident dat wij hierbij vanuit de leefwereld en mogelijkheden van de leerling vertrekken.

Schoolbevolking

De school herbergt een grote diversiteit aan leeftijdscategorieën, van 6 tot 66 jaar en ouder.

Voor 5 tot 8-jarigen voorziet de school in 2 initiatieprogramma’s: de zogenaamde Muziekinitiatie en de Dansinitiatie.

Het gros van de leerlingengroep wordt gevormd door schoolgaande jeugd en maakt bij aanvang een keuze uit drie aangeboden studierichtingen. Een aantal onder hen opteert ervoor, na verloop van tijd, om twee (zelfs de drie) studierichtingen te combineren of een tweede instrument te leren bespelen.

Een derde schoolgroep bestaat uit volwassenen. Voor deze leeftijdscategorie is er een apart leertraject ontwikkeld.

Binnen de muziekafdeling wordt de leerling a.d.h.v. vooropgestelde profielen ondergebracht en geadviseerd de voor hem / haar meest geschikte optie te kiezen.

Binnen onze Academie is er ook een richting orthoagogische vorming voorzien.

INHOUDELIJKE BENADERING: ’’SLIM’’

Sociaal

Alle geledingen van de bevolking zijn welkom in onze Academie, dit ongeacht hun talent, afkomst, culturele achtergrond. Het is de bedoeling om binnen deze school een sfeer te creëren waar iedereen (klein – groot, dik – dun, wit – zwart, talentvol – minder talentvol, ….) zich goed voelt en creatief kan bezig zijn.

Individuele vaardigheden zijn belangrijk maar minstens even belangrijk is het functioneren in een groep. Leren samenwerken, je verantwoordelijkheid durven opnemen t.o.v. een groep, zelfontwikkeling,… zijn dan ook enkele sterke kenmerken.

Leerkracht – Leerling

Het ’’overbodig’’ maken van de leraar zodat de leerling op termijn op zelfstandige basis kan gaan functioneren als muzikant, danser(es) of woordbeoefenaar(ster).

Elke leerling (ongeacht zijn begaafdheid) heeft, binnen zijn mogelijkheden, recht op les op het hoogste niveau. Kwalitatief onderwijs leveren, aangepast aan de huidige tijdsgeest en waarin het aanreiken van een technische en artistieke basis de fundamenten kunnen vormen van een ’’eigen’’ SMAAK en TAAL.

Dialoog en wederzijds respect zullen dan ook de belangrijkste pijlers vormen in het bereiken van een dynamische lesmethode waarin er een verhouding tussen leerkracht en leerling kan ontstaan om tot een optimale artistieke benadering te komen van alles aspecten binnen onze Academie.

Interdisciplinair

Het trachten van de 4 afdelingen (Klassieke Muziek, PJA, Woord en Dans) op een gelijkwaardige manier te benaderen, kan het best gebeuren binnen een sfeer van samenwerken over alle disciplines heen. Op deze wijze zullen de leerlingen een ruimer artistiek beeld aangeboden krijgen dat verder gaat dan hun eigen opleiding binnen onze Academie.

Maatschappelijke integratie

Door ons te engageren voor tal van socio-culturele activiteiten binnen de Gemeente Grimbergen proberen we de Academie de nodige bekendheid te geven, dit in samenwerking met lokale verenigingen, het Cultuurcentrum van Strombeek en het Basisonderwijs. Ook voor initiatieven voor het ’’Goede Doel’’ zal deze Academie zich inzetten, zodanig de leerlingen bewust te maken van maatschappelijke aandachtspunten.